Jovan Sterija Popović, serbisk forfatter; mest kjent for sine komedier som skildrer det serbiske småborgerskapet i daværende Østerrike-Ungarn, f.eks. Gjerrigknarken eller Kir Janja (1837). En satirisk komedie, Patriotene, handler om revolusjonsåret 1848.