Jovan Ilić, serbisk lyriker; skrev romantiske dikt med orientalske motiver. Sterkt påvirket av serbiske folkeviser.