Journalistutdanning gis ved høyskolene i Oslo, Volda, Bodø, ved Universitetet i Stavanger og ved NLA mediehøgskolen Gimlekollen. Ved Universitetet i Bergen gis det utdanning i fjernsynsproduksjon. Institutt for journalistikk i Fredrikstad driver en betydelig etterutdanningsvirksomhet, og samtidig organiserer Mediebedriftenes Landsforening en omfattende kursvirksomhet for avisenes ansatte.