Jostein, mannsnavn, norrønt Jósteinn, av norrønt jór, 'hest', og steinn, 'stein, edelsten'. Mulig variant: Just. Navnedag 2. februar.