Josjafat, konge i Juda-riket ca. 870 fvt. – ca. 846 fvt. og sønn av kong Asa. Ifølge 1. Kongebok 22,44 sluttet Joshafat fred med kong Akab i Nordriket og beseglet denne ved å la sin datter Atalja gifte seg med Ahabs sønn Joram (2. Kongebok 8,26). Joshafat skal også ha deltatt i felttogene mot arameerne og moabittene (1 Kongebok 22, 29).