Joseph Wright, britisk maler, gjerne kalt «Wright of Derby». Han ble først utdannet som portrettmaler hos Thomas Hudson. Fra 1760-årene var han spesielt opptatt av lyseffekter i sine bilder. Hans mest kjente arbeid er An Experiment on a Bird in the Air Pump (1768, Tate Gallery, London). En studiereise til Italia i 1774–76 brakte landskapsmotiver inn i hans kunst. Han livnærte seg også som portrettmaler, men står først og fremst som ledende eksponent for den engelske romantiske realisme.