Joseph Wenzel Radetzky, østerriksk offiser. Ble 1831 kommanderende general for hæren i Italia, feltmarskalk 1836. 82 år gammel gjennomførte han det seierrike felttog mot sardinierne, vant 1848–49 ved Novara og Custozza og pasifiserte deretter med hard hånd de italienske provinser. Ble utnevnt til hertug av Custozza. Radetzkymarsjen av Johann Strauss d.e. har sitt navn etter ham.