Joseph Paul-Boncour, fransk politiker og jurist, deputert for de republikanske sosialister 1909–11 og for sosialistene 1911–14 og 1918–31, da han brøt med sosialistene pga. forsvarsspørsmålet. Medlem av senatet 1931–40. Paul-Boncour var arbeidsminister 1911 og medlem av en rekke regjeringer 1932–40, flere ganger utenriksminister. Formann for den franske delegasjon til FN i San Francisco 1945 og London 1946. Utg. bl.a. Entre deux guerres (1946).