Joseph Needham, britisk biokjemiker, embryolog og vitenskapshistoriker. Skrev og redigerte Science and Civilisation in China, et gigantverk om vitenskapens utvikling i Kina. Verket, som kom med første bind i 1954, og som ennå utkommer med nye bind, tar for seg kinesisk kjemi, mekanikk, navigasjon, medisin, logikk m.m. gjennom nærmere tre årtusener. Sentralt står sammenhengen mellom kinesisk filosofi og vitenskap, samt forskjellene mellom kinesisk og vestlig vitenskap. Under Needhams ledelse har flere titalls forskere og skribenter vært involvert.