Joseph Matthäus Aigner, østerriksk maler. Han spilte en fremtredende rolle blant de revolusjonære i 1848, ble fanget og dømt til døden, men benådet. Særlig kjent for sine portretter av tidens fremstående personligheter i samfunns- og kulturliv: keiser Franz Josef, Franz Grillparzerog Anton Rubinstein.