Joseph Marie de Maistre var en fransk filosof. Han var bror av Xavier de Maistre. I 1803–17 var han sardinsk sendemann i St. Petersburg. I reaksjonen etter napoleonskrigene forsvarte han strenge autoritetsprinsipper og angrep 1700-tallets liberale ideer. Han mente at Gud, paven og kongen alle hadde absolutt makt innen sine områder.