Joseph Fraunhofer, tysk optiker, professor i München fra 1824, berømt for kvalitet og originalitet i en rekke optiske arbeider. Han forbedret kikkertobjektivet ved å korrigere for fargefeil og sfæriske feil, bestemte brytningsindeks for en rekke glassorter med meget stor nøyaktighet, oppfant nye metoder for konstruksjon av optiske gittere m.m. Også kjent for meget nøyaktige målinger av bølgelengder for lys, spesielt for oppdagelsen og bestemmelsen av bølgelengdene til en rekke absorpsjonslinjer i solspekteret, de såkalte fraunhoferske linjer.