Josef Maximilian, keiser av Mexico, erkehertug av Østerrike, bror av keiser Frans Josef og gift med Charlotte av Belgia. Maximilian aksepterte i april 1864 de meksikanske konservatives tilbud om keiserkronen og kom til Mexico i mai samme år. Hans styre støttet seg imidlertid på Napoleon 3s okkupasjonstropper, og da disse ble trukket tilbake 1867, fikk de liberale under Benito Juárez overtaket. Maximilian ble innesluttet i Querétaro og skutt i juni 1867.