Josef, mannsnavn, av hebraisk Jōsēph, 'Herren skal forøke'; kjent i Norge fra 1300-tallet. Navnedag 19. mars.