José de Santa Rita Durão, brasiliansk dikter og geistlig, levde mesteparten av sitt liv i Portugal. I Lisboa utkom 1781 hans hovedverk O Caramurú, et epos i 10 sanger om oppdagelsen av Bahia, møtet mellom naturmennesket, indianeren, i idealisert form, og det siviliserte mennesket, portugiseren. Han var inspirert av Camões og ville skrive et patriotisk dikt, men diktet interesserer mer ved sine opplysninger om brasiliansk topografi og sedvaner enn ved sitt kunstneriske innhold.