José Rodrigues Miguéis, portugisisk forfatter som etter 1935 drog i frivillig eksil til USA og siden bare i korte perioder oppholdt seg i hjemlandet. Representant for det som i portugisisk litteraturhistorie gjerne kalles den «etiske» realismen. Hans litterære produksjon, som i hovedsak behandler menneskeskjebner og bylivet i Lisboa, «druknet» i den store litterære striden mellom modernister og nyrealister i 1930- og 1940-årene og har derfor lenge fått ufortjent liten oppmerksomhet. I hans produksjon inngår en rekke romaner, novellesamlinger og essayer.