José Régio, portugisisk forfatter; var en av stifterne av tidsskriftet Presença (1927–40) og ledet den frie og modernistiske gruppen av samme navn. Régio skrev lyrikk, fortellinger og dramatiske arbeider, og var gjennom flere tiår en sentral bidragsyter til den litterære debatt i Portugal.