José Cadalso, spansk forfatter, kjent først og fremst for Cartas marruecas (1789), som inneholder en kritikk av datidens spanske forhold, inspirert i formen av Montesquieus Lettres persanes. Cadalsos Noches lúgubres (1789–90), skrevet i førromantisk stil etter Edward Youngs Night Thoughts, skildrer en ung mann som i fortvilelse over den elskedes død forsøker å grave opp hennes lik. Los eruditos a la violeta (1772) er en satire over tidens overflatiske dannelse.