Jorunn Hareide, norsk litteraturforsker. Professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Trondheim 1983–93, fra 1993 professor ved Universitetet i Oslo. Hun ble dr.philos. 1980 på avhandlingen Høyt på en vinget hest. En studie i drømmer og syner i Aksel Sandemoses forfatterskap (utgitt i bokform 1976). Senere har hun bl.a. utgitt en studie i Dikken Zwilgmeyers forfatterskap, Protest, desillusjonering, resignasjon (1982), vært medredaktør og medforfatter i Norsk kvinnelitteraturhistorie (3 bd. 1988–90), og utgitt antologien Norske kvinnetekster 1600–1900 (1992). Til 100-årsjubileet for Sandemoses fødsel gav hun ut Diktning som skjebne: Aksel Sandemose (1999). Hareide har redigert og kommentert brevvekslingen mellom Magdalene Thoresen og Georg Brandes (2002), og var medredaktør av en antologi med arbeider om norsk dramatikk, Tendensar i norsk dramatikk (2004).