Jorge de Sena, portugisisk forfatter, en av de mest sentrale i flere tiår på 1900-tallet; en viktig formidler av nye litterære strømninger og forfattere. Drog i frivillig eksil til Brasil 1959, fra 1965 bosatt i USA. Han publiserte viktige studier over Camões og Pessoa, og har utgiatt et stort antall diktsamlinger, flere novellesamlinger og to romaner. Han virket også som dramaturg med bl.a. tragedien O Indesejado (1951). Hans lyrikk synes å overskride de litterære skoler som han og hans generasjon gjennomlevde, og oppviser en usentimental, klassiserende stil. Sena er oversatt til flere språk, og mottok en rekke æresbevisninger både mens han levde og posthumt.