Jorge de Montemayor, født i Portugal, spansk forfatter (eg. navn Montemôr), bosatt i Spania fra 1554, hvor han gav ut de fleste av sine verker. Kjent for Los siete libros de la Diana (1558 el. 1559), den første hyrderoman på spansk. Den ble oversatt til flere språk, og fikk stor innflytelse på den europeiske hyrdelitteratur for øvrig. Romanen fikk også tallrike etterligninger, f.eks. Cervantes' La Galatea (1585) og Lope de Vegas La Arcadia (1598).