Jorge Manrique, spansk lyriker. Hans dikt finnes spredt i forskjellige «cancioneros», hvorav de fleste er kjærlighetssanger. De er skrevet i tidens kunstlede stil, men Manriques personlige tone bryter igjennom. Hovedtemaet, dødsmotivet, dukker også opp i kjærlighetslyrikken. Det dikt som har gjort ham berømt, er den gripende elegien over farens død, Coplas a la muerte de su padre don Rodrigo (1476; norsk overs. ved L. Sletsjøe i Dikt om døden, 1966). Her møtes middelalder og renessanse, idet forfatteren stiller opp mot hverandre de jordiske tings forgjengelighet og berømmelsens evige verdi. Elegien regnes som et av den spanske litteraturens mesterverker.