Jorge Isaacs, colombiansk forfatter og politiker. Størst ry vant han gjennom María (1867), som er blitt oversatt til flere språk og i mange år var den mest populære spansk-amerikanske roman. Isaacs er tydelig inspirert av de franske romantikerne, særlig Chateaubriand og Lamartine. Romanen, som delvis er selvbiografisk, fengsler ikke bare på grunn av den tragiske kjærlighetshistorien, men like mye ved den storslåtte og fintfølende naturskildringen fra Cauca-dalen i Colombia. Gjennom denne skildringen lever landskapet med i romanen, nesten som et selvstendig individ. Som politiker kjempet Isaacs for at likhetsprinsippene skulle virkeliggjøres også for indianerbefolkningen, men hans arbeid med dette brakte få konkrete resultater.