Jone, mannsnavn, norsk avledning av Jon. Tradisjonelt navn i Rogaland siden 1500-tallet. Navnet gikk tilbake i første halvdelen av 1900-tallet, men tok seg merkbart opp igjen i 1970-årene. Som kvinnenavn er Jone en kortform av Johanne, kjent i Østfold siden midten av 1800-tallet.