Kommunevåpen ※. Udefinert

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Jondal, kommune i Hordaland fylke, i Hardanger, på østsiden av Hardangerfjorden mellom Maurangerfjorden og Samlaneset (fjordstrekningene Sildafjorden, Hissfjorden og Ytre Samlafjorden). Den omfatter den nordvestre delen av Folgefonnhalvøya og grenser til Ullensvang i nord og øst og til Kvinnherad i sør.

Jondal ble opprettet som egen kommune i 1862 ved  utskilling fra Strandebarm. Ved kommuneregulering 1965 ble Tørvikbygd krets på vestsiden av Hardangerfjorden overført til Kvam, samtidig som gården Kysnes på østsiden av fjorden ble overført fra Strandebarm til Jondal. Ved ny grenseregulering i 2013 ble området på nordsiden av Maurangerfjordens munning (området Gausvik-Årsand-Hessvik) overført fra Kvinnherad til Jondal.

Berggrunnen i størstedelen av Jondal består av grunnfjell, granitt i sør,  kvartsitt, kvartsskifer, sandstein,  o.l. i nord. Langs kysten i nord ligger det en smal stripe kambrosiluriske skifere over grunnfjellet. Samlen (686 moh.) innenfor Samlanes består av granittisk gneis og hører til de kaledonske skyvedekkene som er skjøvet over skiferne fra nordvest.

Landskapet i Jondal er meget fjellendt, liene stuper bratt ned i fjorden, og dalene er korte og med bratt fall. Kommunens høyeste punkt ligger på Folgefonnas nordligste del (1644 moh.), lengst sørvest i kommunen, på grensen til Ullensvang og Kvinnherad.

Det meste av bosetningen i Jondal finner en langs fjorden, 4/10 i og omkring kommunesenteret Jondal, 2/10 i Herand i nord,  3/10 i de øvrige, mindre grendene langs fjorden, og de resterende 1/10 i Krossdalen ovenfor kommunesenteret. Kommunen har ingen tettsteder.

Jondal hadde fra sist på 1800-tallet og frem til begynnelsen av 2000-tallet en nesten sammenhengende nedgang i folketallet; unntak i så måte var tjueårsperioden var fra midten av 1960-tallet til midten av 1980-tallet da folketallet var relativt stabilt. Mye tyder på at nedgangen fra først på 2000-tallet er blitt svakere enn tidligere; i tiårsperioden 2004-14 gikk således Jondals folkemengde tilbake med gjennomsnittlig 0,2 prosent årlig (korrigert for kommuneutvidelsen i 2013); dette er samme nedgang som i Hardanger som helhet i denne perioden. Til sammenligning hadde Hordaland fylke en vekst i folkemengden i perioden 2004-14 på gjennomsnittlig 1,3 prosent årlig.

Viktigste næringer i Jondal er offentlig administrasjon og tjenesteyting, varehandel/turisme og jordbruk med henholdsvis 43, 18 og 10 prosent av sysselsettingen (2012).

Jordbruket er først og fremst et husdyrbruk (sau og storfe), og bare 5 prosent av jordbruksarealet er åker og hage, vesentlig frukt- og bærarealer (2012). Det drives noe fiskeoppdrett. Industrien er beskjeden; viktigste bransjer er metallvareindustri og bergverk med henholdsvis 64 og 25 av industriens sysselsetting (2011). Båtbyggingen har lange tradisjoner i Jondal (egen linje for båtbygging på den videregående skolen).

Jondal er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 94 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er seks kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 70 meter. Dessuten er Øvrehuselva i Mauranger, hvis øvre del ligger i Jondal, utbygd, men kraftproduksjonen foregår utenfor kommunen.

Jondal har forbindelse med Fv. 7/E 16 til Bergen via bilferge fra administrasjonssenteret til Tørvikbygd på vestsiden av Hardangerfjorden i Kvam kommune (Fv. 49). Herfra går også Fv. 550 rundt Folgefonnhalvøya via Utne til Odda, likeledes opp Krossdalen til Folgefonna Sommarskisenter. Jondalstunnelen (10,6 km), som går fra Torsnes til Nordrepollen innerst i Maurangerfjorden i Kvinnherad, ble åpnet i 2012 (Fv. 107).

Jondal hører til Vest politidistrikt, Hardanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Hardangerrådet sammen med EidfjordGranvinKvamOddaUllensvang og Ulvik.

Jondal kommune tilsvarer soknet Jondal i Hardanger og Voss prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Jondal til Hardanger og Voss fogderi i Søndre Bergenhus amt.

For statistiske formål er Jondal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 9 grunnkretser: Herand, Svåsand/Solesnes, Krossdalen, Jondal nord, Jondal sør, Tornes, Kysnesstrand, Årvik og Årsand.

Helleristninger fra bronsealderen på Bakko i Herand. Et av de eldste gjestgiverier i Hardanger (fra 1754) lå i Herand, nedlagt 1915. En rekke gamle, godt bevarte gårdstun, bl.a. Viktunet i Jondal, en gammel lensmannsgård som er bygdetun. Jondal kirke, langkirke i tre bygd 1888, påbygd 1978, er med sine nesten 700 sitteplasser Hardangers største. Altertavlen er malt av Nils Bergslien.

Herand har oppgangsag fra 1600-tallet og gamle båtbyggertradisjoner. Øverst i Krossdalen ligger Folgefonn Sommarskisenter med Norges lengste breskitrekk. En del av Folgefonna nasjonalpark, opprettet 2005, ligger i Jondal (1,2 km2); informasjonssenter for nasjonalparken i administrasjonssenteret. Det er økende turisttrafikk i Jondal, bla. på grunn av de bedrete veiforbindelsene til kommunen.

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har tre skrått fremvoksende gull båtshaker mot en rød bakgrunn; illustrerer båtens betydning i arbeid og transport.

Navnet kommer av norrønt Jóna(r)dalr, første ledd et tapt elvenavn, Jón, med usikker betydning.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

29. oktober 2012 skrev Ragnhild Aarsand

Dekan må hugse på at Jondalstunnelen er i Jondal. Kan de lage eige side om den? den var opna den 7.september 2012

30. oktober 2012 skrev Georg Kjøll

Hei Ragnhild. Takk for at du påpekte denne mangelen. Jeg har skrevet tunnelen inn i artikkelen nå. Jeg skal også videreformidle til redaktøren for transport ønsket om en egen oppføring på tunnelen. Leksikonets øvrige tunnelstoff skal ligge her: http://snl.no/.taxonomy/1520Med vennlig hilsen Georg

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.