Kommunevåpen ※. Udefinert

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Jondal er en kommune i Hordaland fylke, i Hardanger, på østsiden av Hardangerfjorden mellom Maurangsfjorden og Samlaneset (fjordstrekningene Sildafjorden, Hissfjorden og Ytre Samlafjorden). Den omfatter den nordvestre delen av Folgefonnhalvøya og grenser til Ullensvang i nord og øst og til Kvinnherad i sør. I Hardangerfjorden i vest grenser Jondal til Kvam.

Jondal ble opprettet som egen kommune i 1862 ved utskilling fra Strandebarm. Ved kommuneregulering i 1965 ble Tørvikbygd krets på vestsiden av Hardangerfjorden overført til Kvam, samtidig som gården Kysnes på østsiden av fjorden ble overført fra Strandebarm til Jondal. Ved ny grenseregulering i 2013 ble området på nordsiden av Maurangsfjordens munning (området Gausvik-Årsand-Hessvik) overført fra Kvinnherad til Jondal.

Jondal, Odda og Ullensvang kommuner vedtok kommunesammenslåing i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Berggrunnen tilhører Kaledonidene med granitt i sør, gneis i nord og langs kysten i nord en smal stripe av skifre. Samlen (686 moh.) innenfor Samlanes består av granittisk gneis og hører til de kaledonske skyvedekkene som er skjøvet over skiferne fra nordvest.

Landskapet i Jondal er meget fjellendt, liene stuper bratt ned i fjorden, og dalene er korte og med bratt fall. Kommunens høyeste punkt ligger på Folgefonnas nordligste del (1644 moh.), lengst sørøst i kommunen, på grensen til Ullensvang og Kvinnherad.

Det meste av bosetningen i Jondal finner en langs fjorden, 38 prosent i og omkring kommunesenteret Jondal, 20 prosent i Herand i nord, 31 prosent i de øvrige, mindre grendene langs fjorden, og de resterende 11 prosent i Krossdalen ovenfor kommunesenteret (2017). Kommunen har ett tettsted, Jondal med 390 innbyggere (2016). Dette gir Jondal en tettstedsandel av befolkningen på 35 prosent mot 83 prosent i fylket som helhet dette året.

Jondal hadde fra sist på 1800-tallet og frem til begynnelsen av 2000-tallet en nesten sammenhengende nedgang i folketallet. Unntak i så måte var tjueårsperioden fra midten av 1960-tallet til midten av 1980-tallet, da folketallet var relativt stabilt. Nedgangen er fra 2009 avløst av vekst; i tiårsperioden 2007–2017 økte således Jondals folkemengde med gjennomsnittlig 0,5 prosent årlig (korrigert for kommuneutvidelsen i 2013). Til sammenligning hadde kommunene i Hardanger omtrent uendret befolkning i denne tiårsperioden, og Hordaland fylke en vekst på gjennomsnittlig 1,3 prosent årlig.

Viktigste næringer i Jondal er offentlig administrasjon og tjenesteyting, varehandel/turisme og jordbruk med henholdsvis 46, 16 og 11 prosent av sysselsettingen (2015). Industrien er relativt beskjeden og utgjorde dette året åtte prosent av arbeidsplassene i kommunen, 18 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning.

Jordbruket er først og fremst et husdyrbruk (sau og storfe), og bare tre prosent av jordbruksarealet er åker og hage, vesentlig frukt- og bærarealer (2016). Det drives noe fiskeoppdrett. Viktigste industribransjer er metallvareindustri (Jondal stål) og bergverk, med henholdsvis 68 og 24 av industriens sysselsetting (2015). Båtbyggingen har lange tradisjoner i Jondal, og det er egen linje for båtbygging på den videregående skolen.

Jondal er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 94 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er seks kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 70 meter. Dessuten er Øvrehuselva i Mauranger, hvis øvre del ligger i Jondal, utbygd, men kraftproduksjonen foregår utenfor kommunen.

Jondal har forbindelse med Fv. 7/E 16 til Bergen via bilferge fra administrasjonssenteret til Tørvikbygd på vestsiden av Hardangerfjorden i Kvam kommune (Fv. 49). Herfra går også Fv. 550 rundt Folgefonnhalvøya via Utne til Odda, likeledes opp Krossdalen til Folgefonna Sommarskisenter. Jondalstunnelen (10,6 km), som går fra Torsnes til Nordrepollen innerst i Maurangsfjorden i Kvinnherad, ble åpnet i 2012 (Fv. 107).

Jondal hører til Vest politidistrikt, Hardanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Hardangerrådet sammen med Eidfjord, Granvin, Kvam, Odda, Ullensvang og Ulvik.

Jondal kommune tilsvarer soknet Jondal i Hardanger og Voss prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Jondal til Hardanger og Voss fogderi i Søndre Bergenhus amt.

For statistiske formål er Jondal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 9 grunnkretser: Herand, Svåsand/Solesnes, Krossdalen, Jondal nord, Jondal sør, Tornes, Kysnesstrand, Årvik og Årsand.

Det finnes helleristninger fra bronsealderen på Bakko i Herand. Et av de eldste gjestgiverier i Hardanger (fra 1754) lå i Herand, nedlagt 1915. En rekke gamle, godt bevarte gårdstun, blant annet Viktunet i Jondal, en gammel lensmannsgård som er bygdetun. Jondal kirke, langkirke i tre bygd 1888, påbygd 1978, er med sine nesten 700 sitteplasser Hardangers største. Altertavlen er malt av Nils Bergslien.

Herand har oppgangsag fra 1600-tallet og gamle båtbyggertradisjoner. Øverst i Krossdalen ligger Folgefonn Sommarskisenter med Norges lengste breskitrekk. En del av Folgefonna nasjonalpark, opprettet 2005, ligger i Jondal (1,2 km2); informasjonssenter for nasjonalparken i administrasjonssenteret. Det er økende turisttrafikk i Jondal, blant annet på grunn av de bedrete veiforbindelsene til kommunen.

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har tre skrått fremvoksende gull båtshaker mot en rød bakgrunn; illustrerer båtens betydning i arbeid og transport.

Navnet kommer av norrønt Jóna(r)dalr, første ledd et tapt elvenavn, Jón, med usikker betydning.

  • Kolltveit, Olav: Jondal i gamal og ny tid, 1954, Finn boken
  • Losnegård, Gaute: Jondal kommune : gards- og slektssoge, 2003-, 2 b., isbn 82-996722-0-1, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

29. oktober 2012 skrev Ragnhild Aarsand

Dekan må hugse på at Jondalstunnelen er i Jondal. Kan de lage eige side om den? den var opna den 7.september 2012

30. oktober 2012 skrev Georg Kjøll

Hei Ragnhild. Takk for at du påpekte denne mangelen. Jeg har skrevet tunnelen inn i artikkelen nå. Jeg skal også videreformidle til redaktøren for transport ønsket om en egen oppføring på tunnelen. Leksikonets øvrige tunnelstoff skal ligge her: http://snl.no/.taxonomy/1520Med vennlig hilsen Georg

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.