Jonathan Motzfeldt, grønlandsk politiker og teolog, sogneprest i Qaqortoq 1969–79. Fra 1971 var han medlem av og nestformann i Landsrådet og la der frem det forslag til autonomi for Grønland som munnet ut i hjemmestyreloven av 1979. Formann i det moderate venstreparti Siumut fra stiftelsen i 1975 til 1987. Siden 1979 er han medlem av landstinget. Motzfeldt ble den første formann for landsstyret (regjeringssjef) 1979–91. På nytt regjeringssjef 1997–2002.