Jonas W. Myhre, norsk høyesterettsadvokat. Privatpraktiserende advokat i Oslo fra 1971, leder av Advokatfirmaet Hjort DAs Brusselkontor 1993–96. Omfattende praksis innen EF/EØS-rett, forretningsjus, gjeldsforhandling og konkurs. Medforfatter av EØS-Håndboken (1992).