Jonas Gill, født i Oddernes, norsk teolog og misjonær. Misjonær 1765–72 på Umanaq, Grønland, der han grunnla en menighet. Sogneprest i Nes i Hallingdal 1773, i Høland 1783–1805.