Jon Fredrik Baksaas, norsk næringslivsleder, siviløkonom. Ansatt i TBK 1989–94, et datterselskap av Televerket, først som økonomidirektør, deretter konserndirektør og til slutt adm. direktør. Finansdirektør i Telenor (til 1995 Televerket) fra 1994, visekonsernsjef fra 1997 og konsernsjef fra 2002. Arbeidet tidligere i sin karriere i Det Norske Veritas (1979–85), Stolt-Nielsen Seaway (1985–88) og Aker AS (1988–89, finansdirektør).