Jon Andrå, norsk politiker for Arbeiderpartiet, stortingsreresentant for kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark i fire perioder: 1931-33, 1934-36, 1937-45 og 1945-49. Vararepresentant i periodene 1925-27 og 1928-30. Jon Andrå var riksrevisor 1946-50 og ordfører i Vardø 1925-30. Redaktør i avisa Finnmarken 1919-20. Tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull 1958.