Jon-Roar Bjørkvold, norsk musikkforsker, dr. philos. 1981 på avhandlingen Den spontane barnesangen – vårt musikalske morsmål (utgitt 1985), professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1982. Bjørkvold har utgitt den populære Barnas egen sangbok (1979). Han har skrevet om filmmusikken og dens påvirkningskraft i Fra Akropolis til Hollywood – Filmmusikk i retorikkens lys (1988), og har særlig interessert seg for musikken som en del av individets personlige utvikling slik han har beskrevet det i bøkene Det musiske menneske (1989), Skilpaddens sang (1998) og “Vi er de tusener...” – Norske musikkhistorier (2003).