John av Salisbury var en engelsk biskop, forfatter og diplomat. Han drev omfattende studier i Chartres og Paris under Peter Abélard. I 1159 ble han sekretær for erkebiskop Thomas Becket av Canterbury, og han var til stede da Thomas ble myrdet i 1170. I 1176 ble John utnevnt til biskop i Chartres, en stilling han beholdt til sin død i 1180. John of Salisbury var en av de ypperste representanter for «renessansen» på 1100-tallet. Hans hovedverk Policraticus (1159) handler om statsordningen.