John Wood, og John d.y., 1728–81, britiske arkitekter og byplanleggere, far og sønn. Gjennom sine arbeider i Bath fikk de stor betydning for engelsk boligplanlegging. Deres hovedidé var å samle leiegårder til store, enhetlige bygningskomplekser som ledd i en bevisst plassdannelse. Den sirkulære plass ble introdusert ved The Circus (påbegynt 1754) og den halvovale ved The Royal Crescent (1767–77). Disse formene ble populære i britisk byplanlegging langt inn på 1800-tallet. Både far og sønn benyttet seg av palladianske stiltrekk i sine bygninger.