John Wilkes, britisk politiker. Medlem av Underhuset 1757, støttet William Pitt d.e., ble på grunn av sine voldsomme angrep på Butes og Grenvilles regjeringer fengslet 1763, men løslatt, ble 1764 utstøtt av Parlamentet. Han flyktet til Paris og ble erklært fredløs i Storbritannia, men kom hjem 1768 og ble dømt til fengsel. Han ble tre ganger senere valgt inn i Underhuset, men ble nektet adgang, og vant først sin rett 1774, da han ble overborgermester i London.