John Wilbye, engelsk komponist. Særlig kjent for sine samlinger av madrigaler, utgitt 1598 og 1609.