John Trumbull, amerikansk maler; elev av Benjamin West i London i 1780–84. Hans mest kjente bilder skildrer den amerikanske frihetskrig, der han selv hadde deltatt som offiser. Han utførte også billedutsmykningen av rotunden i Capitol i Washington. Av hans verker kan nevnes General Montgomerys død foran Québec (1786) og Uavhengighetserklæringen. Han var en anerkjent portrettmaler, blant annet malte han George Washington (1790) og John Adams (1797). Han utga en selvbiografi i 1841.