John Stuart Gray, britisk-norsk marinbiolog; professor ved Universitetet i Oslo siden 1976. Doktorgrader i biologi 1965 (Ph.D.) og 1976 (D.Sc.). Han arbeidet mye med marin forurensing, spesielt hvordan bunnfaunaen rundt oljeinstallasjoner i Nordsjøen påvirkes av forurensing. Har de senere årene studert globale mønstre i marint biologisk mangfold og trusler mot mangfoldet. Har ledet prosjekter og ekspertgrupper i regi av EU og FN. Valgt som utenlandsk medlem av Det Norske Videnskapsakademi i 1980, fikk Fritjof Nansen-prisen for sin forskning i 1998.