John Stuart Bute, britisk konservativ politiker av den skotske Stuart-slekt. Venn av Georg 3, som han var lærer for før Georg ble konge. Bidrog vesentlig til at Pitt ble styrtet 1761, og ble selv statsminister året etter. Han avbrøt støtten til Preussen under sjuårskrigen og sluttet fred med Frankrike 1763. Dette førte til sterke protester fra hans motstandere, og han ble tvunget til å ta avskjed samme år.