John Selden var en engelsk politiker og medlem av Underhuset fra 1623. Selden var i 1620-årene med i parlamentsopposisjonen mot Jakob 1 og Karl 1, men ble senere royalist. Selden utga en rekke juridiske skrifter. Blant de mest kjente er Mare Clausum (1635), der han forfekter enkeltstaters rett til kontroll med det åpne hav, i motsetning til Hugo Grotius, som tidligere hadde skrevet et lærd verk om havenes frihet.