John Rewald, tysk-amerikansk kunsthistoriker; bosatt i USA fra 1941. Drev særlig studier over fransk maleri i siste halvdel av 1800-tallet og utgav The History of Impressionism (1946), Post-Impressionism. From van Gogh to Gauguin (1956) samt en rekke monografier, brevsamlinger og katalogverk over periodens kunstnere.