John Reed, amerikansk journalist og forfatter. I 1913 ble han medarbeider i det sosialistiske tidsskriftet The Masses, reiste til Mexico for å skrive om revolusjonen der og utgav boken Insurgent Mexico (1914). Som korrespondent under den første verdenskrig samlet han sine inntrykk i The War in Eastern Europe (1916). Reed hadde nære forbindelser med bolsjevikene og ble en god venn av Lenin, som skrev et forord til Ten Days That Shook the World (1919, norsk overs. 1967), Reeds øyenvitneskildring av oktoberrevolusjonen og hans viktigste bok ved siden av Red Russia (1919). Etter hjemkomsten deltok han i stiftelsen av det amerikanske kommunistiske parti, og ble utsatt for politisk forfølgelse. Da han på ny reiste fra landet, ble han nektet å komme tilbake, og han bosatte seg i Moskva, der han døde. Et utvalg av Reeds skrifter er samlet i The Education of John Reed (1955). I 1981 laget Warren Beatty filmen Reds om Reed.