John Ray, engelsk vitenskapsmann, en av de ledende naturforskere på 1600-tallet. Han regnes som en av grunnleggerne av plantesystematikken og utviklet et system for klassifikasjon av planter basert på formlikhet. Hans to mest kjente botaniske arbeider er Methodus plantarum nova (1682) og Historia plantarum (3 bd., 1686–1704).