John Prescott, britisk politiker (Labour) og fagforeningsleder. Tillitsvalgt i sjømannsforbundet 1968–70. Medlem av Parlamentet fra 1970, i mange år den ledende talsmann for venstrefløyen i partiet. Medlem av Labours «skyggekabinett» 1983–97. Partiets nestleder 1994–2007. Visestatsminister i Storbritannia 1997–2007, frem til 2001 samtidig minister for transport, miljø og regional utvikling.