John Plantagenet Bedford, engelsk feltherre og statsmann, tredje sønn av Henrik 4. Mens broren, kong Henrik 5, førte krig i Frankrike, var Bedford regent i England, forsvarte Berwick mot skottene og slo en fransk flåte. Han ble regent i Frankrike da broren døde, og holdt det engelske herredømme oppe til Burgund slo inn på en anti-engelsk politikk. Jeanne d'Arcs opprør og dødsdommen over henne falt i Bedfords regjeringstid.