John Oldcastle var en engelsk adelsmann og venn av prinsen av Wales, den senere Henrik 5. Oldcastle ble dømt til døden som kjetter i 1413, men flyktet fra fengselet og ledet et lollard-opprør 1414 som mislyktes. Holdt seg skjult i tre år før han ble fakket og brent på bål. Oldcastle sies å ha vært forbilde for Shakespeares Falstaff.