John Lundqvist, svensk billedhugger, elev av Chr. Eriksson 1911–13, i Paris 1919–27. Utførte en rekke fontener og monumenter, kirkeskulptur i tre og bronse, samt Uppståndelsesmonumentet på Skogskyrkogården i Stockholm (1941).