John Logie Baird, britisk (skotsk) ingeniør og oppfinner, utdannet i Glasgow, en av hovedpersonene bak utviklingen av fjernsynet. Ingen av Bairds tekniske løsninger er i bruk i dag. Baird foretok 1925 den første trådløse billedoverføring over en avstand på 3 meter. I 1926 arrangerte han den første offisielle fjernsynsdemonstrasjon og i 1928 trådløs overføring av levende bilder fra London til New York. Bairds meget enkle fjernsynsbilder var basert på mekanisk billedavsøkning (Nipkowskive), og hvert bilde var bygd opp av 30 linjer. I løpet av 1929 ble Bairds fjernsynsystem tatt i bruk i offisielle forsøkssendinger i London og Berlin. Baird demonstrerte alt i 1928 det første primitive fargefjernsyn og står dermed som pioner også på dette område. Men i begynnelsen av 1930-årene ble det klart at hans mekaniske systemer var basert på foreldet teknikk, og da elektronisk fjernsyn for alvor slo igjennom i Storbritannia i 1937, var Baird desillusjonert og ruinert.