John Hoskins, engelsk miniatyrmaler, virksom fra ca. 1620 og Englands ledende i sin genre frem til ca. 1640. Hans tidlige arbeider er påvirket av Nicholas Hilliard. Hoskins ble kong Karl 1s miniatyrmaler, og ble spesialist i å kopiere Antonius van Dycks bilder i miniatyr.