John Henry Dacres Cunningham, britisk sjøoffiser. Antatt i marinen 1900, kontreadmiral 1936, viseadmiral 1938, admiral 1943, Admiral of the Fleet 1948. Som sjef for 1. krysserskvadron deltok han i operasjonene på norskekysten 1940. Den 7. juni 1940 førte han kong Haakon og den norske regjering fra Tromsø til England i flaggskipet Devonshire. I 1943 etterfulgte han admiral A. B. Cunningham (ikke beslektet) som sjef for middelhavsflåten. Fra 1946 til 1948 var han 1. Sea Lord og sjef for marinens stab.