John Hawkwood var en engelsk leietroppsfører hos norditalienske fyrster fra 1363. Han tjenestegjorde også under Edvard 3 og Den svarte prins i deres kriger i Frankrike, og ble rik på sin condottierivirksomhet. Han er gravlagt i Firenze.